Sprøytesåing

                         Sprøytesåing er mye brukt ved etablering av gress på golfbaner,
                         større parkområder og i veiskråninger.

                         Ved sprøytesåing blandes frø, biostimulanter, lim, vann, trefiber og gjødsel som
                         gir en raskere og jevnere etablering enn ved tradisjonell såing.

                         Avhengig av hva slags frø som brukes i blandingen kan vi så alt fra golfbaner,
                         veiskråninger til en fargerik blomstereng.

                         Vi har utstyr som kan monteres etter traktor som er egnet der det ikke er veier
                         og vi har utstyr montert på lastebil for bruk langs veier.

                         
    

BILDE 1BILDE 2BILDE 3SprøytesåingSprøytesåing 1Sprøytesåing (2)

Sprøytesåing er mye brukt ved etablering av gress på golfbaner, større parkområder og i veiskråninger.
Ved sprøytesåing blandes frø, biostimulanter, lim, vann, trefiber og gjødsel som gir en raskere og jevnere etablering enn ved tradisjonell såing.
Avhengig av hva slags frø som brukes i blandingen kan vi så alt fra golfbaner, veiskråninger til en fargerik blomstereng.
Vi har utstyr som kan monteres etter traktor som er egnet der det ikke er veier og vi har utstyr montert på lastebil for bruk langs veier.