omoss

  
   Om oss

   Sport og Grøntanlegg AS er et anleggsgartnerfirma som ble etablert i 2002 og
   som har Oslo, Akershus og Østfold som sitt hovedmarked.
  
   Vi utfører alt innen utomhusanlegg og mindre gravearbeider både i private og
   offentlige uterom. Vi legger ferdigplen og sten, stabler steinmurer, utfører
   beplantning, bygger terrasseplattinger og levegger i tre, sprøytesåing, vertikalskjæring og sanddressing.
   
   Maskinparken vår består av flere spesialmaskiner for legging av ferdigplen, Trilo vertikalskjærer,
   sanddressevogn og sprøytesåingsmaskiner til bruk ved etablering og vedlikehold  
   av fotball- og golfbaner.
  
   I tillegg har vi tradisjonelle anleggsmaskiner som gravemaskiner på belter og
   hjul fra 3-19tonn, hjullastere og laste- og kranbiler.


Sport og Grøntanlegg AS er et anleggsgartnerfirma som ble etablert i 2002 og som har Oslo, Akershus og Østfold som sitt hovedmarked.

Vi utfører alt innen utomhusanlegg og mindre gravearbeider både i private og offentlige uterom. Vi legger ferdigplen og sten, stabler steinmurer, utfører beplantning, bygger terrasseplattinger og levegger i tre, sprøytesåing, vertikalskjæring og sanddressing.

Maskinparken vår består av flere spesialmaskiner for legging av ferdigplen, Trilo vertikalskjærer, sanddressevogn og sprøytesåingsmaskiner til bruk ved etablering og vedlikehold av fotball- og golfbaner.

I tillegg har vi tradisjonelle anleggsmaskiner som gravemaskiner på belter og hjul fra 3-19tonn, hjullastere og laste- og kranbiler.